Henryk Pietras SJ

(ur. 1954), patrolog, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Autor publikacji na temat chrześcijaństwa antyczne­go i patrologii. Zajmuje się początkiem kultury chrześcijańskiej oraz zbieraniem i opracowywa­niem (w językach oryginalnych i w polskim tłu­maczeniu) dokumentów synodalnych, kanonów i ksiąg penitencjalnych starożytnego Kościoła.