Ks. Wojciech Węgrzyniak

Ks. Wojciech Węgrzyniak (ur. 1973), biblista, adiunkt w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Opublikował między innymi: Po prostu Miłość; Listy z Niebieskiej Ameryki; Twarzą w twarz z Ukrzyżowanym.