Krzysztof Leśniewski

(ur. 1960) – prof. dr hab., kierownik Katedry Teologii Prawosławnej w Instytucie Nauk Teologicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Przedmiotem jego badań naukowych są: antropologia chrześcijańska, dogmatyka i duchowość prawosławna, terapia hezychastyczna. Opublikował m.in. „Nie potrzebują lekarza zdrowi...”. Hezychastyczna metoda uzdrawiania człowieka; „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz...?”. Podstawowe idee współczesnej antropologii prawosławnej.