Jan Grosfeld

(ur. 1946), emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, publicysta, tłumacz, członek Komitetu Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem oraz Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Opublikował między innymi: Krzyż i gwiazda Dawida; Czekanie na Mesjasza; Od lęku do nadziei: chrześcijanie, Żydzi, świat; Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów.

Publikowane artykuły: