abp Ignacy Tokarczuk

powiązane treści:

  1. Życie Duchowe • LATO 47/2006

    Duchowość mężczyzny
    Letni numer kwartalnika „Życie Duchowe” nosi tytuł Duchowość mężczyzny. W numerze m.in.: Andrzej Ładyżyński, Męskość jako droga do ojcostwa, Jacek Bolewski SJ, Sens inicjacji mężczyzny, ks. prof. Bronisław Mierzwiński, Współczesny obraz ojca i męskości, Zofia Zarębianka, Zranione ojcostwo, okaleczone dzieciństwo.
  2. Biskup czasów nieprzychylnych Bogu

    Z ks. abp. Ignacym Tokarczukiem rozmawia Józef Augustyn SJ
    Starałem się być człowiekiem i kapłanem odpowiedzialnym, który Pana Boga stawia na pierwszym miejscu i u którego zawsze zwyciężają zasady moralne, etyczne. Wraz z upływem czasu to pragnienie krystalizowało się i ukonkretniało w życiu. Najważniejsze dla mnie było postępowanie według Dekalogu, służba Panu Bogu i wierność Mu, bez względu na okoliczności.