Jerzy Nowosielski

powiązane treści:

  1. Przestrzeń dla Tajemnicy

    Chodzi o nienarzucanie przez dzieło własnej narracji, niedomykanie wszystkich szczegółów sceny – pozostawienie „miejsc pustych”, któ­re mogę wypełnić własną sytuacją życiową.
  2. Piękno niemocy

    Z Marcinem Świądrem OFMCap, ikonografem, rozmawia Jacek Siepsiak SJ
    Marcin Świąder OFMCap: "Dla mnie ubodzy są we współczesnym świecie ikoną Chrystusa".