jezuici w Japonii

powiązane treści:

  1. Misyjne serce

    Z Janezem Mihelčičem SJ, misjonarzem pracującym w Kirgizji, rozmawia Józef Augustyn SJ
    Rozmowa z urodzonym w Słowenii jezuickim misjonarzem, który opowiada o swoich studiach i służbie wojskowej w Jugosławii w czasach komunizmu, o wyjeździe na studia do Rzymu, o nauce kilku języków obcych i o swoim naukowym i duszpasterskim zaangażowaniu najpierw w Japonii, a następnie w Rosji i Kirgizji.