Dariusz Kowalczyk SJ

(ur. 1963), teolog, wykładowca teologii dogmatycznej, dziekan Wydziału Teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Opublikował między innymi: Dogmatyka. Traktat o sakramentach (współautor); Czy żyjemy w czasach Apokalipsy?; Czy Jezus mógł się przeziębić. Rozmowy o człowieczeństwie Boga; W co wierzymy? Rozważania o podstawowych prawdach wiary katolickiej.