Ewa Kiedio

redaktor w Wydawnictwie „Więź”, publikowała między innymi w „Tygodniku Powszechnym”, „Przewodniku Katolickim”, „Kontakcie”, „W drodze” oraz na portalach „Deon” i „Aleteia”, żona i matka. Autorka książek: Osobliwe skutki małżeństwa; A piękno świeci w ciemności (rozmowa rzeka z bp. Michałem Janochą); Zostały mi słowa miłości. Maria Hiszpańska-Neumann: życie i twórczość (wraz z Marią Czarnecką).