Maria Miduch

(ur. 1983), teolog, wykładowca zagadnień biblij­nych i języka hebrajskiego w Seminarium Księży Salezjanów w Krakowie, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, zaangażowana w inicjatywę TJCII Polska. Opublikowała między innymi: Ko­biety, które kochał Bóg; Oddech Boga. Modlitwa ludzi Biblii; Boskie świętowanie. Czyli jak spo­tkać Boga i przyjaciół przy wspólnym stole (wraz z Szymonem Żyśką).