Rozmowy duchowe

Z profesorem Janem Grosfeldem rozmawia Stanisław Łucarz SJ.
Z Witalijem Osmołowskim SJ, koordynatorem pomocy ukraińskim uchodźcom przy Jezuickiej Służbie Uchodźcom, rozmawia Stanisław Łucarz SJ.
Z o. Stanisławem Pomykałą, polskim jezuitą pracującym w Nowosybirsku, rozmawia Józef Augustyn SJ.
Z Andriym Zelinskym SJ, kapelanem wojskowym Ukraińskich Sił Zbrojnych, rozmawia Stanisław Łucarz SJ
Z Jackiem Prusakiem SJ, psychologiem i psychoterapeutą, rozmawia Sławomir Rusin.
Z Henrykiem Prillem SJ, bratem zakonnym, misjonarzem pracującym w Zambii, rozmawia Józef Augustyn SJ