Rozmowy duchowe

Z Jackiem Prusakiem SJ, psychologiem i psychoterapeutą, rozmawia Sławomir Rusin.
Z Henrykiem Prillem SJ, bratem zakonnym, misjonarzem pracującym w Zambii, rozmawia Józef Augustyn SJ
Z ks. Adamem Trzaską, kapelanem Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie, rozmawia Jacek Siepsiak SJ.
O godnych wiary aniołach z Romanem Zającem, biblistą, rozmawia Jacek Siepsiak SJ.
Ze Stanisławem Opielą SJ rozmawia Jacek Siepsiak SJ.
Marcin Świąder OFMCap: "Dla mnie ubodzy są we współczesnym świecie ikoną Chrystusa".