Józef Augustyn SJ

Józef Augustyn (ur. 1950), rekolekcjonista, kierownik duchowy, pisarz, wykładowca teologii duchowości w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie. Ostatnio opublikował: O życiu duchowym i o modlitwie; O miłości i akceptacji; Rozmowy o trudnych sprawach.